Resultatvärdering - ett programförslag

Publikationsdatum:
1971-06-22
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Svenska
Författare:
G Dahlgren
Beskrivning:
Det första programförslaget för Sidas resultatutvärdering.

PDF image