The impact of the rural water program in Tanzania

Publikationsdatum:
1972-11-16
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författarna:
Bo Westman , Fred Hedkvist
Beskrivning:
Papperet utvärderar hur politik som prioriterar billiga projekt som ger fördelar för maximalt antal människor har genomförts i praktiken och hur målen har uppfyllts inom Tanzania Rural Water Supply Program.

PDF image