Resultatutvärdering 1 - Hälsocentraler på landsbygden i Tanzania

Publikationsdatum:
1974-08-02
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Svenska
Författare:
Lennart Wohlgemuth
Beskrivning:
Sammanfattning av en studie över genomförande och kontroll av ett decentraliserat program för HÄLSOCENTRALER PÅ LANDSBYGDEN I TANZANIA

PDF image