Resultatutvärdering 9 - Finansiering av småindustriutveckling

Publikationsdatum:
1975-01-22
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Svenska
Författarna:
David Koohav , Holger Bohlin , Kathleen DiTullio , Ilmar Roostal , Nurit Wahl
Beskrivning:
FINANSIERING AV SHÅINDUSTHIUTVECKLING- Forskningsprojekt utfört av Världsbanken i samarbete med SIDA

PDF image