Resultatutvärdering 10 - Landsbygdsutveckling i Bangladesh

Publikationsdatum:
1975-02-28
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Svenska
Författare:
Bo Kage Carlson
Beskrivning:
LANDSBYGDSUTVECKLING I BANGLADESH- Kommenterad sammanfattning av aktuella skrifter och utredningar

PDF image