Resultatutvärdeing 13 - Tanzanias bank för landsbygdsutveckling

Publikationsdatum:
1975-03-04
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Svenska
Författarna:
Knud Erik Svendsen , Henrik Westman , Rolf Sørum , Lennart Wohlgemuth
Beskrivning:
TANZANIAS BANK FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING- En nordisk utvärdering i sammanfattning

PDF image