Resultatutvärdering 19 - DEN VÄXANDE FATTIGDOMEN I INDIEN

Publikationsdatum:
1975-08-28
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Svenska
Författarna:
Göran Djurfeldt , Staffan Lindberg
Beskrivning:
Skiss till analysen av Indiens utvecklingspolitik. Sammanfattningen har beställts för att ge en översiktlig bild av utvecklingen i Indien utifrån de fattiga majoritetens perspektiv.

PDF image