Resultatutvärdering 24- SKOGSUTVECKLING I TUNISIEN

Publikationsdatum:
1976-02-03
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Svenska
Författare:
Christian Andersson
Beskrivning:
En problembeskrivning efter en utvärdering i april 1975 av ett FAO/SIDA-stött skogsutvecklingsprojekt

PDF image