Resultatvärdering, några råd och anvisningar

Publikationsdatum:
1976-02-20
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Svenska
Författare:
Göran Bergman
Beskrivning:
En vägledning om hur man genomför utvärderingar från 1976

PDF image