Resultatutvärdering 28- En annorlunda skolform- BRIGADERNA I BOTSWANA

Publikationsdatum:
1976-06-22
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Svenska
Författare:
Agneta Halldén
Beskrivning:
Sammanställning och utvärdering av ett undervisningsprogram i Botswana där man kopplar sammans praktisk yrkesarbete med undervisning.

PDF image