FACKFÖRENINGENS ROLL I NIGERIAS UTVECKLINGSPROCESS

Publikationsdatum:
1976-08-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Svenska
Författarna:
Sven Mattsson , Ralph Monö
Beskrivning:
En studie med syfte att öka samrådsgruppens kunskap om fackföreningsrörelsens roll i u-ländernas ekonomiska och sociala utvecklingsprocess.

PDF image