MOT SOCIALISM OCH SJÄLVTILLIT

Publikationsdatum:
1976-12-29
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Svenska
Författare:
Reginald erbold Green
Beskrivning:
Studien analyserar vilka krav som ställs på tillväxt och strukturförändring i ekonomins olika sektorer för att de tanzaniska utvecklingsmålen skall uppnås.

PDF image

Nedladdning:
997,88 KB