1986/2 Developing Entrepreneurs - An Evaluation of Small Scale Industry Development in Botswana 1974-84

1986-01-01

Publication
Author:
J-O Agrell, B D Bergman, P Hallerby and K Ring
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
"Den Sida-stötta utvecklingen av småskaliga entreprenörer i Botswana fortsatte ganska bra i sitt inledande skede, men därefter försvagats avsevärt. En omorganisation av Botswana Enterprises Utvecklingsenheten föreslås av författarna till denna utvärdering för att bättre passa behoven hos företagare. "pages:83