1987/2 Foreign Exchange Zambia - An Evaluation of the Auction System in the Zambian Economy

1987-02-01

Publication
Author:
Rudolf Jalakas
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
I oktober 1985 Zambia infört en auktion system för fördelning av utländsk valuta. Det nya systemet - ett steg mot en mer marknadsorienterad ekonomi har lett till en kraftig devalvering av Kwacha och läggs till inflationstryck. Å andra sidan, förbättrade utbudet av importerade varor och industrin kunde höja sitt kapacitetsutnyttjande avsevärt.pages:47