1988/2 Sisterhood on Trial - An Evaluation of the Performance and Linkages of the Sister Industries in Tanzania

1988-02-01

Publication
Author:
Jerker Carlsson, Sverker Alänge, Kim Forss, Serve Malai and Sari Scheinberg
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Prestandan hos de företag som deltar i SIDA stödda Syster Industries programmet i Tanzania var blandade: medan vissa företag var väl off, andra hade allvarliga produktionsproblem och var i behov av omedelbar omstrukturering. I utvärderingen föreslås en ny strategi för ett aktivt ingripande i de branscher de tanzaniska samordningsorgan, SIDO, som måste spela en mer aktiv roll i processen.pages:109