1989/1 The Kotmale Environment - A Study of the Environmental Impact of the Kotmale Hydropower Project in Sri Lanka

1989-01-01

Publication
Author:
Dick Johansson
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
"Det område av Kotmale Vattenkraftverket i Sri Lanka har problem med massrörelser av jord, vatten rcgulation och markanvändning. Några av dem orsakas av dammbygget, och kan mildras, medan othlers verkar vara naturligt för området. Dessa är några av resultaten av denna utvärdering, som tyder på att vägbyggen och detaljerad planläggning göras, i syfte att dränera dalen sluttningar och minska tröskeln in i behållaren. "pages:80