Adult Education in Tanzania - A review

Publikationsdatum:
1983-03-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författarna:
Anders I. Johnsson , Kjell Nyström , Rolf Sundén
Beskrivning:
Sida har stött vuxenutbildningen i Tanzania sedan 19605. Det svenska stödet har använts för inrättandet av Institutet för vuxenutbildning och nationella Correspondence institutionen. den nationella läskunnighet program och tillhörande följa - upp aclivitles samt Folk Development College program hnve fått stöd från starten. För närvarande är vuxenutbildningen som ingår i det nuvarande avtalet mellan Tanzania och Sverige om stöd för att tbe utbildningssektorn.

PDF image