Education in Mocambique 1975-84 - A review

Publikationsdatum:
1984-05-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författare:
Anton Johnston
Beskrivning:
Svensk samarbete med Moçambique inom utbildningsområdet går tillbaka till tiden för Moçambiques självständighet. Denna rapport ger en heltäckande beskrivning av den övergripande utvecklingen av utbildningen i Moçambique sedan dess. Syftet med rapporten är tvåfaldigt: För det första är det tänkt att fungera i planeringen av framtida program för samarbete på detta område. Erfarenheten visar att ett framgångsrikt utvecklingssamarbete inte kommit till genom god vilja och ömsesidigt förtroende bara. Det finns också ett behov av att bygga upp, gradvis, en gemensam grund av grundläggande information. Denna rapport är en del av ett kontinuerligt arbete med att göra det. Det andra representerar det i den svenska kontexten, en viktig bit information som underlättar för SIDA motiveringen och förklaring av bakgrunden och nuvarande inriktning av samarbetet med Moçambique.

PDF image