Human Resources Development in Sri Lanka - An analysis of education and training

Publikationsdatum:
1985-03-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författarna:
J I Löfstedt , S Jayaweera , A Little
Beskrivning:
Sri Lankas kamp för ekonomisk tillväxt och social utveckling är mödosamt men har varit relativt framgångsrik. Inom utbildningsområdet har många imponerande resultat uppnåtts. Det finns dock fortfarande en lång och svår uppgift framför oss. När gamla problem erövrat, nya uppstår. Sverige har samarbetat med Sri Lanka inom utbildningsområdet sedan 1977. Under de första åren var Sveriges bidrag i form av import stöd som användes huvudsakligen för inköp av utrustning. Under de senaste åren har Sveriges biståndspolitik som syftar till en starkare målgrupp orientering, vid projekt som når de allra fattigaste, direkt eller indirekt. Målgrupper har definierats, som lärare utan utbildning, missgynnade grupper i avlägsna områden, arbetslösa ungdomar, handikappade barn. Således två projekt med svenskt stöd är nu under beredning, som direkt kommer att gynna de fattigaste grupperna i samhället: Utveckling Utbildning i missgynnade grundskolor och plantagesektorn Education Development.

PDF image