Skill Development for Self Reliance - Regional Project in Eastern and Southern Africa

Publikationsdatum:
1985-03-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författare:
Mats Hultin
Beskrivning:
RAPPORT ett utvärderingsuppdrag OM IL0/SIDA/77/RAF/48 regionalt projekt, kompetensutveckling FÖR SJÄLVTILLIT i östra och södra Afrika med större betoning DN ANDRA projektfas 1982 1985.

PDF image