Public Service Training - Needs and resources in Zimbabwe

Publikationsdatum:
1985-05-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författarna:
NMaphosa , E Manulmo , G Andersson , B Odén
Beskrivning:
Mottagaren byrå i Zimbabwe är Training Management Bureau, TMB av ministeriet för offentlig förvaltning. För genomförandet av det svenska input to.the program SIDA har kontrakterat den svenska nationella institutet för offentlig förvaltning Utbildning och utveckling, SIPU. Det är tänkt att Sida kommer att fortsätta att stödja Public Service Utbildning i Zimbabwe. För att förbereda sig för denna fortsättning och att ge myndigheterna involverade en bredare bas för beslutsfattande och programplanering, var denna studie av allmännyttiga tjänster utbildning och resurser görs. Avsikten med undersökningen är att ge en översikt över den nuvarande situationen när det gäller public service utbildning och utvecklingstrender och frågor av betydelse för sektorns framtid.

PDF image