Practical Subjects in Kenyan Academic Secondary Schools - Tracer Study

Publikationsdatum:
1985-06-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författare:
Anders Närman
Beskrivning:
På 60-talet och början av 70-talet alla ekonomiska trender pekade uppåt. Optimismen var stor i utvecklade såväl som i mindre utvecklade världen. De mindre utvecklade länderna bör replikera utvecklingen i den utvecklade världen och gapet bör därigenom snabbt minska. Investeringsprojekt planerades inom alla områden och som stöds av givarna. Utbildning var ett av de viktigaste områdena för sådana investeringar. En viktig faktor för utvecklingen var att utbilda människor att läsa och skriva. För att kunna modernisera ekonomin "praktiska" ämnen bör läras ut på alla nivåer. "Diversifiering" sekundär samt grundskoleutbildning var en viktig åtgärd. Kenya var ett av många länder som har genomfört sådana diversifieringsprogram. En del av detta program, "Industrial Education", fick svenskt stöd 1961-1982.

PDF image