Zimbabwe Foundation for Education with Production, ZIMFEP - A follow-up study

Publikationsdatum:
1985-12-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författare:
Ingemar Gustafsson
Beskrivning:
Denna studie genomfördes under tre veckor i april och maj 1985 av en SIDA-konsult i nära samarbete - drift med ZIMFEP personal. Det dubbla syftet är att tillhandahålla grundläggande uppgifter om de framsteg och nuvarande status för programmet och föreslå indikatorer som kan användas för en mer detaljerad uppföljning. Det orginated från en begäran från SIDA för en systematisk beskrivning av ZIMFEP-programmet, men kan också ses som en explorativ studie där mer genomarbetade utvärderingar kan baseras. Undervisningsministeriet har beslutat att genomföra en utvärdering under 1986.

PDF image