Manufacturing Fishing Vessels - An Evaluation of SIDA-supported Industrial Rehabilitation in Somalia

Publikationsdatum:
1986-01-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1986:6
Språk:
Engelska
Författarna:
Staffan Larsson , Jan Valdelin
Beskrivning:
Den Sida-stötta båt fabrik i Somalia fungerar och har en positiv inverkan på den omgivande ekonomin. Men produktionen sufllers från den låga utvecklingen av Somalias upprättandet sektorn. Dessutom finns det ett behov av att utveckla lokal kapacitet.

PDF image