Public Transport in Lahore - An Evaluation of a Swedish Development Assistance Project

Publikationsdatum:
1986-01-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1986:5
Språk:
Engelska
Författarna:
Rolf Gillebo , Bernt Nielsen , Roar Skarböe , Börje Wallberg
Beskrivning:
De svenska leveranser av bussar för kollektivtrafik i Lahore, Pakistan, har varit framgångsrika. De linjer och antalet passagerare har ökat och stadstrafik situationen förbättras. Men vissa svårigheter i bussen företagets organisationsstruktur, måste underhåll politik och utbildning av personal lösas, allt enligt denna utvärdering.

PDF image