Developing Entrepreneurs - An Evaluation of Small Scale Industry Development in Botswana 1974-84

Publikationsdatum:
1986-01-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1986:2
Språk:
Engelska
Författarna:
J-O Agrell , B D Bergman , P Hallerby , K Ring
Beskrivning:
"Den Sida-stötta utvecklingen av småskaliga entreprenörer i Botswana fortsatte ganska bra i sitt inledande skede, men därefter försvagats avsevärt. En omorganisation av Botswana Enterprises Utvecklingsenheten föreslås av författarna till denna utvärdering för att bättre passa behoven hos företagare. "

PDF image