Adult Literacy in the Third World - A review of objectives and strategies

Publikationsdatum:
1986-10-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författarna:
Agneta Lind , Anton Johnston
Beskrivning:
Denna studie om mål och strategier för alfabetisering i tredje världen beställdes via International Institute of Education, Stockholm, genom SIDA (Svensk International Development Authority) på uppdrag av den internationella arbetsgruppen GTOUD på utbildning (INGE), sammansatt av utbildning representanter från västra biståndsorgan (se uppdragsbeskrivning, bilaga l).

PDF image