Foreign Exchange Zambia - An Evaluation of the Auction System in the Zambian Economy

Publikationsdatum:
1987-02-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1987:2
Språk:
Engelska
Författare:
Rudolf Jalakas
Beskrivning:
I oktober 1985 Zambia infört en auktion system för fördelning av utländsk valuta. Det nya systemet - ett steg mot en mer marknadsorienterad ekonomi har lett till en kraftig devalvering av Kwacha och läggs till inflationstryck. Å andra sidan, förbättrade utbudet av importerade varor och industrin kunde höja sitt kapacitetsutnyttjande avsevärt.

PDF image