Adult Education in a Village in Tanzania

Publikationsdatum:
1987-05-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författare:
Aikael N. Kweka
Beskrivning:
Vuxenutbildningen i olika former har ofta setts som en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla välstånd och demokrati. Det har varit en del av det svenska internationella utvecklingssamarbetet mer än två decennier. För närvarande SIDA ger stöd till vuxenutbildning program i länder som Tanzania, Botswana, Moçambique, Etiopien och Zimbabwe. För att nå en mer-djup förståelse för denna utbildning SIDA stöder också spridningen av erfarenheter och forskning.

PDF image