raining for Public Service - An Evaluation of Sweden's Co-operation with Zimbabwe in Public Service Training 1982 - 1986

Publikationsdatum:
1987-05-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1987:5
Språk:
Engelska
Författarna:
Astrid Dufborg , Merrick Jones , Elisabeth Lewin
Beskrivning:
"Det är en stor uppgift att ändra en Public Service inriktad främst mot behoven hos den vita minoriteten och tillämpningen av lagen och ordning i en utvecklingsinriktad en. Denna studie visar att Sidas stöd till ett Public Service Training program i Zimbabwe har aktivt bidragit till att etablera ofeffective och välutbildad ledning och stam men att flera problem kvarstår lösas. Studien rekommenderar starkt att en integrerad, strukturerat chefsutbildning utvecklas. "

PDF image