Sisterhood on Trial - An Evaluation of the Performance and Linkages of the Sister Industries in Tanzania

Publikationsdatum:
1988-02-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1988:2
Språk:
Engelska
Författarna:
Jerker Carlsson , Sverker Alänge , Kim Forss , Serve Malai , Sari Scheinberg
Beskrivning:
Prestandan hos de företag som deltar i SIDA stödda Syster Industries programmet i Tanzania var blandade: medan vissa företag var väl off, andra hade allvarliga produktionsproblem och var i behov av omedelbar omstrukturering. I utvärderingen föreslås en ny strategi för ett aktivt ingripande i de branscher de tanzaniska samordningsorgan, SIDO, som måste spela en mer aktiv roll i processen.

PDF image