Evaluation of The Effectiveness of Technical Assistance Personnel - I

Publikationsdatum:
1988-06-10
Författarna:
Kim Forss , John Carlsen , Egil Frøyland , Taimi Sitari , Knud Vilby
Beskrivning:
The effectiveness of Technical assistance personnel. Stor utvärdering ledd av Kim Forss av Sveriges, Norges, Finlands och Danmarks bistånd i tre Afrikanska länder 1988 som ledde till stort rabalder pga av att den fann att flertal projekt inte var bärkraftiga. I Sverige ledde den till ett särskilt åtgärdsprogram för kunskapsutveckling.

PDF image