Swedish Public Administration Assistance in Tanzania

Publikationsdatum:
1989-01-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författarna:
Joel Samoff , Marc Wuyts , Björn Mothander , Kristina Flodman
Beskrivning:
Denna rapport har upprättats som ett bakgrundsdokument till diskussioner mellan tanzaniska myndigheterna och SIDA om framtida samarbete på området för offentlig förvaltning. Detta samarbete går tillbaka till 1970-talet, men i rapporten återspeglar en delad oro för att programmet bör ses mot bakgrund av den tanzaniska offentliga sektorn som helhet i en tid av omställning. Undersökningen visar också SIDA: s ambition att utveckla metoder och kriterier för en bättre förståelse av den roll och funktion av den offentliga sektorn i länder som brottas med minskande resurser. Som sådan tror vi att det kommer att vara av mer allmänt intresse för praktiker och forskare som sysslar med dessa frågor.

PDF image