Fish Farming for Rural Development - An Evaluation of SIDA-FAO Supported Aquaculture in Southern Africa

Publikationsdatum:
1989-02-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1989:2
Språk:
Engelska
Författare:
Jim Miller
Beskrivning:
Denna rapport utvärderar ett SIDA / FAO pilotprogram för att hjälpa människor på landsbygden i Southem Afrika att irnprove sin livskvalitet genom imroducing vattenbruk, antingen i samband med landbaserad odling eller som ett alternativ till jordbruket. Samtidigt erkänner dess många positiva aspekter, föreslår utvärderingsuppdrag att programmet i framtiden lägger relativt sett större vikt vid det praktiska fältarbetet.

PDF image