No Shortcuts to Health - An evaluation of SIDA Health Sector Support to Zambia 1979-1988

Publikationsdatum:
1989-03-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1989:3
Språk:
Engelska
Författarna:
S Dahlgren , V Diwan , K Eduards , A Gunnarsson , L-K J Mwansa , R.S Patel , O.S Saasa , T.K Sinyangwe
Beskrivning:
Det svenska stödet till hälsosektorn i Zambia började i början av 1970-talet. Sedan 1979 har det varit organiserad som en hälsosektorn stödprogram (HSSP), innefattande primärvården utbildning, hälso-planering och hälsoinformation, transporter, kost övervakning, fördelning ofessential droger och aids-relaterade aktiviteter. Denna utvärdering, där alla enskilda program har granskats, omfattar perioden 1979-1988. I allmänhet, avslutar laget att HSSP fulllls sin roll för att stödja Zambias regering att genomföra sin primära policy sjukvård.

PDF image