Supporting Zambian Education in Times of Economic Adversity - An evaluation, 1984-89

Publikationsdatum:
1989-08-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författarna:
Suya Chidumayo , Ingemar Fägerlind , Annika Idemalm , Christine McNab , Ben Mweene
Beskrivning:
Denna rapport har utarbetats av en gemensam zambiska-svensk lag av konsulter för svenskt internationellt utvecklingssamarbete. Laget bestod av två utbildnings-specialister, en utbildning planerare, en ekonom och en Sida Evaluation officer. Gruppledaren var professor Ingemar Fagerlind av Institute of International Education (lögn) i Stockholm. Christine McNab, även om lögn, har haft huvudansvaret för att skriva denna rapport och Annika Idemalm, SIDA, har varit ansvarig för de könsrelaterade aspekter av studien. Professor Ben Mweene, som är rådgivare till ministeriet för högre utbildning, vetenskap och teknik i Zambia, har lämnat uppgifter om utbildning i Zambia medan Mrs Suya Chidamayo har undersökt den ekonomiska bakgrunden till utvecklingen inom utbildning på 1980-talet. Lagets fact finding mission i Zambia har underlättats genom generösa samarbete för ministeriet för allmän utbildning, ungdom och idrott, ministeriet för högre utbildning Science and Technology, University of Zambia och den zambiska National Union of Teachers. Vi vill tacka alla människor i dessa institutioner som har bidragit till utvärderingen och likaså SIDA personal, både i Stockholm och Lusaka, som har underlättat arbetet i teamet. Utvärderingen har genomförts under perioden april augusti 1989.

PDF image