Teaching and Teacher Training in Namibia - Today and tomorrow

Publikationsdatum:
1989-09-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författarna:
Staf Callewaert , Daniel Kallós
Beskrivning:
Denna studie om lärarutbildningen i Namibia: Idag och imorgon har på uppdrag av FN: s institut för Namibia och SIDA på uppdrag av sekreterare för utbildning av SWAPO, herr Nahas Angola i februari 1989. Studien ger en grundlig beskrivning av namibiska primär och sekundär utbildning och relevant lärarutbildning enligt den sydafrikanska administrationen. Syftet med studien var att göra en kartläggning av lärarutbildningen i Namibia genom besök på fältet. På grundval av resultaten, var experterna att ge rekommendationer för utveckling av lärarutbildningen i ett självständigt Namibia.

PDF image