Vocational and Technical Education and Related Teacher Training in Namibia

Publikationsdatum:
1989-09-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författare:
Mats Hultin Craelius
Beskrivning:
Denna studie om Yrkesutbildning och teknisk utbildning i Namibia har på uppdrag av FN: s institut för Namibia och SIDA på uppdrag av sekreterare för utbildning av SWAPO, herr Nahas Angola i februari 1989. Studien ger en beskrivning av namibiska yrkesinriktad eller teknisk utbildning och dess relation till arbetsmarknaden. Syftet med studien var att göra en kartläggning av yrkesutbildning och relevant lärarutbildning i Namibia genom besök på fältet. På grundval av resultaten, var experterna att ge rekommendationer för utveckling av lärarutbildningen i ett självständigt Namibia. Studien, tillsammans med andra studier på grundskole-och gymnasieutbildning samt specifika skolämnen som engelska och andra språk, naturvetenskap, matematik och Yrkesutbildning och teknisk utbildning, presenterades vid en konferens om lärarutbildning som hölls vid FN: s institut för Namibia i Lusaka i september 1989. Syftet med konferensen var att grundligt undersöka lärarutbildning, driftsättning och lärares professionella utveckling i Namibia och föreslå strategier för omstrukturering av utbildningssystemet i Namibia efter självständighet.

PDF image