Central Authority Blocks Local Authority - An Evaluation of SIDA Support to Local Government Development in Zimbabwe 1983 - 1989

Publikationsdatum:
1990-02-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1990:2
Språk:
Engelska
Författarna:
Lennart Gustafsson , Anthony Redmond , Christopher Rambanapasi
Beskrivning:
"befolkningen får sin rättmätiga del ol 'politiskt inflytande. Sverige och Zimbabwe 1983 startade, 1 programmc att utveckla den lokala regeringen. Denna (-värderingen Slutar att programmc har gett viktigt stöd till Lotta] regeringen. Programmet har ('på (' cntratcd på utveckling oliadministrativt "och linancial svstems och har identilied viktiga utbildning nceds. Utvärderingsgruppen pekar också på vissa problem. Rural råd och Stadsdelsnämnderna har ännu inte amalgamatcd. avsnittet ansvariga inom ministeriet för lokal förvaltning, landsbygdsutveckling och Trban Utvecklingen har drabbats av nedskärningar i både storlek och status. Det är nu heavilv beroende av Sidas stöd. Vidare. det är utanför de cirklar i ministeriet där politiska diskussioner om kommunernas ta plats. "

PDF image