New Paths from Poverty - An Evaluation of SIDA Rural Employment Sector Support to Bangladesh 1986-89

Publikationsdatum:
1990-03-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1990:3
Språk:
Engelska
Författarna:
Nigel Hawkesworth , Md. Mainul Islam , Mahmuda Islam , Ton Jansen , Ole Lindberg , Sadrel Reza , Else Skjønsberg
Beskrivning:
"Exploatering av de fattiga är invävd i själva strukturen ol 'Bangladesh samhället. Har necded Att förbättra villkoren för de jordlösa fattiga nya infallsvinklar. Rural Employment Sector Programme i Bangladesh består av två separata program: ett för att förbättra infrastrukturen på landsbygden, den andra för att organisera grupper och börja inkomstgenererande aktiviteter. Infrastrukturen programmet har förbättrat levnadsvillkoren för de fattiga. I de framtida investeringar bör betona sysselsättningen på lång sikt. Det andra programmet har en överambitiös antal mål, och otydliga ansvarsfördelning. Det bör inriktas på inovative aktiviteter inkomstgenererande. Den programmme måste omstruktureras till klargöra ansvarsfördelningen. "

PDF image