Vocational Training in Tanzania and the Role of Swedish Support

Publikationsdatum:
1990-07-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författare:
Jon Lauglo
Beskrivning:
Målen med denna utvärdering är att utvärdera läget av yrkesutbildningen i Tanzania, för att sammanfatta erfarenheterna på detta område från samarbetet mellan Sverige och Tanzania sedan 1978, och att utfärda rekommendationer om den framtida utvecklingen av utbildningen och om den roll som svenskt bistånd . En bred ansats väljs. Mycket uppmärksamhet ägnas den ram inom vilken bestämmelserna om utbildning fungerar. Detta är avsiktligt eftersom effektivitet utbildning är kontext bundet. En av fördelarna med ett jämförande perspektiv är att relatera lokala frågor till dem som är internationellt viktiga. Därför finns det ett första kapitel om internationella politiska frågor. Därefter följer en bred redogörelse för hur utbildningen har utvecklats i självständiga Tanzania och vilka de viktigaste antagandena och målen bakom politiken har varit. Giltighetstiden för vissa av dessa antaganden undersöks sedan i ett kapitel om ekonomin och arbetsmarknaden. Ännu en "bakgrund kapitlet undersöker mål och verksamhet biståndsorganisationer, sätter scenen för ett kapitel om vad Sverige har stött.

PDF image