Aid under Fire - An Evaluation of the Mozambique-Nordic Agricultural Programme (MONAP)

Publikationsdatum:
1991-01-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1991:1
Språk:
Engelska
Författarna:
Yussuf Adam , Robin Goodyear , Martin Greeley , Mick Moore , Julio Munguambe , Miguel Neves , Penelope Roberts , Gulamo Taju , Sergio Vieira
Beskrivning:
"Programmet har skapat en betydande mängd ofassets - fysiska, mänskliga och institutionella - som i dagsläget inte kan generera en "" rimlig "" graden av ekonomisk avkastning. Men dessa tillgångar är kan vara användbar ifthe moçambikiska ekonomin återhämtar i närheten framtiden. MONAP har misslyckats med att matcha vissa ofits mål, mainlv i viktiga områden olipersonnel utbildning och stafTdevclopment. Den lösningar till Mozambiqucs akut brist oftrained personal var konventionell och otillräckliga. De utlandsstationerade experterna har, i genomsnitt, servecl LBR alltför korta perioder i Mozamhique. Överföring av kunskap har mestadels varit en felande länk. MONAP problem är självklart till stor del på grund av Moçambiques diflicult politiska och militarv situation. Men kriget gjorde inte allncct allt. Många av MONAP brister kunde ha kunnat undvikas. Dessa är några FATTAT slutsatser i denna slutliga utvärdering av MONAP. "

PDF image