Keeping the Goals in Sight - An Evaluation of Swedish Support to Public Administration in Zimbabwe

Publikationsdatum:
1991-04-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1991:4
Språk:
Engelska
Författarna:
Lennart Gustafsson , Peter Blunt , Duduzile Chandiwana , Peter Gisel , Charles Katiza , Desire Sibanda , Stefan Sjölander , Robert Tendere
Beskrivning:
Den offentliga sektorn i Zimbabwe är på tröskeln till grundläggande förändring. Ekonomiska reformer kommer att kräva drastiska minskningar i den offentliga sektorn. För att möta de nya kraven, vill regeringen skapa en ny typ av offentlig service i Zimbabwe: en mer lyhörd för allmänheten, mer förändring-orienterade, mer decentraliserad, och generellt mer intresserade av effektivitet. Mot bakgrund av dessa förändringar, hur relevant är den nuvarande svenska stödet till den offentliga tjänstesektorn? Denna utvärdering genomfördes i november 1990, drar slutsatsen att alla delprogram är användbar och relevant. De kunde väl bidra till den ekonomiska och administrativa reformer som ligger framför oss. Alla åtta delprogram bör därför fortsätta. Men flera delprogram inte hållit sina långsiktiga mål klart i sikte: en närmare uppföljning och en pågående analys av långsiktiga mål rekommenderas.

PDF image