Joining Forces - An Evaluation of Cooperative Integration in Central America and The Caribbean through CCC-CA SCC

Publikationsdatum:
1991-05-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1991:5
Språk:
Engelska
Författarna:
Elisabeth Lewin , Guido A. Monge
Beskrivning:
Stöd till den kooperativa rörelsen i Centralamerika och Karibien är ett viktigt sätt att stärka de demokratiska krafterna i regionen. Producentkooperativ är också avgörande för att ge människor en chans att tjäna en skälig levnadsstandard. I ett större perspektiv, ger de ett bra alternativ till privata företag för att generera nationell ekonomisk tillväxt.

PDF image