School Career in Lower Primary Education in Guinea-Bissau - The Pupils and Their Socio-economic and Cultural Background

Publikationsdatum:
1991-11-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författarna:
Bertil Ahlenhed , Gustave Callewaert , Mario Cissóko , Holger Daun
Beskrivning:
Kvalitet grundskoleutbildning för ett ökande antal barn är avgörande för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Guinea-Bissau. För att utbildningen att bidra till utveckling och tillväxt, men det måste vara en utbildning på Guineas villkor, svarar mot behoven i Guineas samhället och återspeglar den etniska, religiösa och språkliga mosaik av landet. Skapa ett nationellt utbildningssystem som tillåter och svarar på ett flertal av kulturella uttrycksformer är en stor utmaning för alla länder. I Guinea-Bissau, med sina mycket begränsade ekonomiska resurser och en ännu blygsam pedagogisk infrastruktur detta är en nästan överväldigande uppgift. Det är dock erkänd som den enda livskraftiga och hållbara kursen. En viktig förutsättning för planering och vidareutveckling av utbildningssystemet i Guinea-Bissau är en djup kunskap om Guineas samhälle. För detta ändamål Sida har stött forskningsenhet (DPOL) inom National Institute for Educational Development linde) sedan starten, uttrycker på detta sätt tron att en av grunderna i utvecklingen av utbildningen på Guineas villkor måste vara att grundligt utreda skolmiljö.

PDF image