Aid and Macroeconomics - An Evaluation of Swedish Import Support to Guinea-Bissau, Mozambique, Nicaragua and Vietnam

Publikationsdatum:
1993-02-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1993:2
Språk:
Engelska
Författare:
Stefan De Vylder
Beskrivning:
Importera stöd är en form av utländskt bistånd som består av ett bidrag på utländsk valuta till ett utvecklingsland. Sida ger sådana bidrag till att vissa länder, under förutsättning att de mottagande regeringarna sälja utländsk valuta till inhemska företag och genomföra ekonomiska reformer. SIDA betalade en miljon kronor i import stöd till åtta programländer under verksamhetsåret 1991-1992. SIDA lät nyligen oberoende utvärderingar av import stöd till Guinea-Bissau. Moçambique, Nicaragua och Vietnam. I denna rapport Stefan de Vylder sammanfattar dessa fyra studier såväl som en översyn av makroekonomi för import support.

PDF image