Support for Independence - An Evaluation of 27 Years of Development Co-Operation with Botswana

Publikationsdatum:
1994-02-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1994:2
Språk:
Engelska
Författarna:
Stefan Dahlgren , Tyrell Duncan , Allan Gustafsson , Patrick Molutsi
Beskrivning:
Svenska biståndet till Botswana har varit framgångsrik i jämförelse med sina hjälpinsatser i andra afrikanska länder. Detta är den viktigaste slutsatsen av denna utvärdering av 27 år av utvecklingssamarbete med Botswana. Det svenska stödet har tydligt bidragit till Botswanas utveckling inom sektorer som också är centrala för landets behov. Förstärkningen av Botswanas självständighet från Sydafrika var en av de ursprungliga skälen för att bistå landet. På lång sikt har detta mål varit achived genom skapandet av en nation med etablerade institutioner och infrastruktur. Men ett annat syfte, att minska fattigdomen, har blivit viktigare throughthe år. Den nuvarande situationen i Botswana är bräcklig på grund av brist på utbildad och erfaren personal. Externa experter kommer att behövs för många år framöver.

PDF image