Peasants and Educators - A study of the literacy environment in rural Tanzania

Publikationsdatum:
1994-06-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författarna:
Adri Kater , Victor Mlekwa , Miriam Keregero , Philemon A.K. Mushi , Nyasugara P. Kadege
Beskrivning:
Olika rapporter i slutet av 1980 visade att deltagandet i vuxenutbildning har minskat. Denna studie, slutligen ges titeln "" bönder och lärare "", togs i syfte att följa upp de tidigare rapporterna och att kartlägga den nuvarande bestämmelsen om och behov av stolpen - läs anläggningar i Tanzania, i synnerhet på landsbygden. Konsulterna fick också Rask att göra rekommendationer till MEC och SIDA om hur man bäst svenskt stöd skulle kunna användas för att stärka post - läskunnighet miljö i Tanzania. Resultaten av forskargruppen bekräftade tidigare rapporter. Intresset för och deltagande i stolpen - läs verksamhet var mycket begränsad i urvalet av gemenskaper besökt av teamet. Rapporten var ett stort bidrag till diskussionerna mellan SIDA och MEC om framtiden för stöd från Sida för att posta - läskunnighet i Tanzania. Det beslöts år 1992 att stödet bör upphävas men att SIDA skulle finansiera ett pilotprojekt i community-baserade vuxenutbildning i Tanzania, dvs vuxenutbildningen baseras på konsumenternas efterfrågan snarare än på en centraliserad kursupplägg.

PDF image