The 900 School Programme - An evaluative report

Publikationsdatum:
1994-08-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Språk:
Engelska
Författare:
Consuelo Undurraga
Beskrivning:
Den svenska Govemment har stött demokratiseringsprocessen i Chile sedan början av 19705. I början av 19905, som ett led i demokratiseringsprocessen, Sverige genom Svenska intemationella Development Authority, SIDA, stödde 900 School Programme, vilket var ett nationellt projekt som genomförs av den chilenska regeringen. Målen för 900 Skolan programmet var att förbättra kvaliteten på grundutbildning i skolor i låginkomstområden i Chile. Programmet uppnådde de flesta av sina mål och var extremt framgångsrikt genomförts. Bland de faktorer som ledde till programmets framgång är det väl värt att nämna: noggrann diagnos av problemen inom sektorn innan genomförandet, den småskaliga där programmet genomfördes, den känsliga balansen mellan tradition och innovation att programmet lyckades hålla och som innebar att ingen kände sig hotad av förändringarna, de kontinuerliga utvärderingarna, och ett starkt engagemang till programmet genom genomförandet laget.

PDF image