Facing a Complex Emergency - An evaluation of Swedish support to emergency aid in Cambodia

Publikationsdatum:
1995-04-01
Serie:
Reports 1970 - 2001
Serienummer:
1995:4
Språk:
Engelska
Författarna:
Bernt Bernander , Joel Charny , Marita Eastmond , Claes Lindahl , Joakim Öjendal
Beskrivning:
Eftersom den kambodjanska Undantagstillstånd utlystes 1979, har Sverige bidragit med cirka 500 miljoner kronor för lindring och rehabilitering i landet. Detta stöd utgör inte en enorm mängd, men det har lämnats i ett sammanhang som har gjort det politiskt betydelsefullt, eftersom Sverige var ett av mycket få västerländska givare att ge stöd i Kambodja i 19803. Denna rapport utvärderar svenskt bistånd till Kambodja för akut och rehabilitering under perioden 1989-1994, och utgör den senaste studien i en serie av tre i en övergripande utvärdering av svenskt katastrofbistånd. Stödet finansieras av SIDA har genomförts genom olika multilaterala organisationer och icke-statliga organisationer som i vissa fall har lett till svårigheter att garantera att särskild SIDA målen följs. Men utvärderarna anser SIDA som en tlexible donator, helt i linje med kraven på marken och väl svara på övergripande behov. Program för att stärka livsmedelsförsörjningen och clearing landminor anses vara framgångsrik. Men de har inte lyckats nå de missgynnade grupperna. Utvärderarna föreslår en tidsfrist för alla nödsituationer och rehabilitering verksamhet för att utveckla en långsiktig strategi för att nå en hållbar utveckling. De rekommenderar också att övervakningen och tillsynen av katastrofhjälp förbättras genom att kräva samverkande organen att ställa upp bättre system för att bedöma påverkan och kostnadseffektivitet.

PDF image